Tiền Thập Phân
    Footnotes
    Theme

    Tiền Thập Phân

    Một phần mười lợi tức hằng năm của một người được dâng cho Chúa qua Giáo Hội. Quỹ thập phân được dùng để xây cất nhà thờ và đền thờ, để hỗ trợ công việc truyền giáo và để xây đắp vương quốc của Thượng Đế trên thế gian.