Ni Cô Đem
    Footnotes
    Theme

    Ni Cô Đem

    Trong Tân Ước, một người cai trị ngay chính của dân Do Thái (có lẽ thuộc Tòa Công Luận) và là người Pha Ri Si (Giăng 3:1).