Nê Phi, Con Trai của Nê Phi, Con Trai của Hê La Man
  Footnotes
  Theme

  Nê Phi, Con Trai của Nê Phi, Con Trai của Hê La Man

  Một trong mười hai môn đồ người Nê Phi được Chúa Giê Su Ky Tô phục sinh chọn lựa trong Sách Mặc Môn (3 NêPhi 1:2–3; 19:4). Vị tiên tri này nhân danh dân của ông cầu khẩn thiết tha lên Chúa. Nê Phi nghe được tiếng nói của Chúa (3 NêPhi 1:11–14). Nê Phi cũng được các thiên sứ đến viếng, trừ quỷ dữ, làm cho em của ông từ kẻ chết sống lại, và nói lên chứng ngôn mà người ta không thể không tin được (3 NêPhi 7:15–19; 19:4). Nê Phi lưu giữ biên sử thiêng liêng (3 NêPhi 1:2–3).

  Sách 3 Nê Phi

  Một cuốn sách do Nê Phi, con trai của Nê Phi, viết trong Sách Mặc Môn. Các chương 1–10 cho thấy sự ứng nghiệm những lời tiên tri về sự hiện đến của Chúa. Điềm triệu về sự giáng sinh của Đấng Ky Tô được ban cho; dân chúng hối cải; nhưng rồi sau đó họ trở lại con đường tà ác. Cuối cùng, bão tố, động đất, cuồng phong và sự hủy diệt lớn lao đã xảy ra báo hiệu cái chết của Đấng Ky Tô. Các chương 11–28 ghi lại việc Đấng Ky Tô đến Mỹ Châu. Đây là trọng tâm của sách 3 Nê Phi. Nhiều lời nói của Đấng Ky Tô tương tự như những lời giảng dạy của Ngài ghi trong Kinh Thánh (ví dụ như, MTƠ 5–73 NêPhi 12–14). Các chương 29–30 là những lời của Mặc Môn nói với các dân tộc ngày sau.

  Sách 4 Nê Phi

  Sách này chỉ có bốn mươi chín câu, tất cả đều nằm trong một chương, tuy nhiên nó bao quát gần ba trăm năm lịch sử dân Nê Phi (năm 34–321 sau T.C.). Các tác giả của nhiều thế hệ, kể cả Nê Phi, đã góp phần vào biên sử này. Các câu 1–19 cho biết rằng sau sự viếng thăm của Đấng Ky Tô phục sinh, tất cả dân Nê Phi và dân La Man đều được cải đạo vào phúc âm. Thái bình, tình thương yêu và sự hòa hợp ngự trị. Ba môn đồ người Nê Phi, là những người được Đấng Ky Tô cho phép ở lại trên thế gian cho đến khi Ngày Tái Lâm của Ngài (3 NêPhi 28:4–9) phục sự dân chúng. Nê Phi trao biên sử này cho con trai ông là A Mốt. Các câu 19–47 là sự ghi chép về giáo vụ của A Mốt (84 năm) và giáo vụ của con trai ông, cũng có tên là A Mốt (112 năm). Năm 201 sau T.C., tính kiêu ngạo đã bắt đầu gây ra những vấn đề khó khăn trong dân chúng; họ phân chia thành nhiều giai cấp và bắt đầu xây dựng các giáo hội giả tạo để kiếm lợi (4 NêPhi 1:24–34).

  Những câu cuối cùng của sách 4 Nê Phi cho thấy rằng dân chúng đã quay trở lại con đường tà ác (4 NêPhi 1:35–49). Năm 305 sau T.C., A Mốt, con trai của A Mốt, qua đời và em ông là Am Ma Rôn cất giấu tất cả các biên sử thiêng liêng để lưu giữ một cách an toàn. Về sau Am Ma Rôn ủy thác các biên sử này cho Mặc Môn, là người đã ghi chép lại nhiều sự kiện trong đời ông và sau đó đã tóm lược các biên sử này (MMôn 1:2–4).