Hê La Man, Các Con Trai của
    Footnotes
    Theme

    Hê La Man, Các Con Trai của

    Trong Sách Mặc Môn, các con trai của những người La Man cải đạo được gọi là dân Am Môn đã trở thành các chiến sĩ dũng cảm dưới sự lãnh đạo của Hê La Man (AnMa 53:16–22).