Ngược Đãi, Bắt Bớ
    Footnotes
    Theme

    Ngược Đãi, Bắt Bớ

    Gây ra đau khổ hay đau đớn cho người khác vì tín ngưỡng hay tình trạng xã hội của họ; quấy nhiễu hay áp bức.