Thánh
    Footnotes
    Theme

    Thánh

    Thiêng liêng, có được thiên tính, hay thanh khiết về mặt tinh thần và đạo đức. Trái nghĩa với thánh là tầm thường hay phàm tục.