Hê Nóc
    Footnotes
    Theme

    Hê Nóc

    Một vị tiên tri lãnh đạo dân của thành phố Si Ôn. Giáo vụ của ông được nói đến cả trong Cựu Ước và Trân Châu Vô Giá. Ông là vị tộc trưởng thứ bảy sau A Đam. Ông là con trai của Giê Rệt và cha của Mê Tu Sê La (STKý 5:18–24; LuCa 3:37).

    Hê Nóc là một người vĩ đại, và giáo vụ của ông có ý nghĩa nhiều hơn là sự ghi chép vắn tắt trong Kinh Thánh. Kinh Thánh ghi rằng ông được biến thể (HBRơ 11:5) nhưng không cho biết chi tiết gì về giáo vụ của ông. GiuĐe 1:14–15 chứa đựng câu trích dẫn lời tiên tri ông đã nói. Sự mặc khải ngày sau giải thích rõ hơn về Hê Nóc, nhất là về những lời thuyết giảng của ông, thành phố của ông được gọi là Si Ôn, những khải tượng và những lời tiên tri của ông (GLGƯ 107:48–57; MôiSe 6–7). Si Ôn được cất lên trên trời nhờ sự ngay chính của những người sống trong đó (MôiSe 7:69).