Phúc Âm
    Footnotes
    Theme

    Phúc Âm

    Kế hoạch cứu rỗi của Thượng Đế, có thể thực hiện được nhờ Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Phúc âm gồm có các lẽ thật hay các luật pháp vĩnh cửu, các giao ước và các giáo lễ cần thiết cho nhân loại để trở lại chốn hiện diện của Thượng Đế. Thượng Đế phục hồi phúc âm trọn vẹn trên thế gian vào thế kỷ thứ 19 qua Tiên Tri Joseph Smith.