Những Tín Điều
    Footnotes
    Theme

    Những Tín Điều

    Mười ba điểm căn bản mà các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tin tưởng.

    Ông Joseph Smith đầu tiên viết những điều này trong một bức thư gửi cho ông John Wentworth, chủ bút của tờ báo Chicago Democrat, để trả lời cho sự yêu cầu của ông này muốn biết các tín hữu của Giáo Hội tin tưởng về những điều gì. Bức thư đó được gọi là Bức Thư Wentworth và đầu tiên được đăng trong tạp chí Times and Seasons vào tháng Ba năm 1842. Vào ngày 10 tháng Mười năm 1880, Những Tín Điều được chính thức chấp nhận là thánh thư bởi sự biểu quyết tán thành của các tín hữu trong Giáo Hội và được gồm vào trong sách Trân Châu Vô Giá.