Tai
    Footnotes
    Theme

    Tai

    Trong thánh thư, tai thường được dùng như là một biểu tượng về khả năng của một người để nghe và hiểu được những sự việc của Thượng Đế.