Tôn Cao
    Footnotes
    Theme

    Tôn Cao

    Trạng thái hạnh phúc và vinh quang cao nhất trong vương quốc thượng thiên.