Phi Li Tin, Dân
    Footnotes
    Theme

    Phi Li Tin, Dân

    Trong Cựu Ước, một chi tộc mà lúc nguyên thủy xuất phát từ Cáp Tô (AMốt 9:7) và đến chiếm ngụ vùng đất thấp phì nhiêu ở bờ biển Địa Trung Hải từ Gia Phô đến sa mạc Ai Cập trước thời Áp Ra Ham (STKý 21:32). Trong suốt nhiều năm luôn luôn có sự xung đột quân sự giữa dân Phi Li Tin và dân Y Sơ Ra Ên. Cuối cùng Pha Léc Tin, tên của lãnh thổ Phi Li Tin, trở thành một danh hiệu quen thuộc cho cả Đất Thánh.