Ta Lâng
    Footnotes
    Theme

    Ta Lâng

    Một đơn vị đo lường hay tiền tệ thời xưa có giá trị rất lớn. Nó cũng có ý nghĩa tượng trưng cho một điều gì có giá trị lớn lao, như phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô (MTƠ 25:14–29; ÊThe 12:35; GLGƯ 60:2, 13).