Máu
    Footnotes
    Theme

    Máu

    Được những người dân Y Sơ Ra Ên thời xưa và nhiều nền văn hóa ngày nay coi như là nguồn gốc của sự sống hay là sinh lực thiết yếu của mọi xác thịt. Trong thời đại Cựu Ước Chúa cấm Y Sơ Ra Ên ăn huyết như là thức ăn (LVKý 3:17; 7:26–27; 17:10–14).

    Quyền năng chuộc tội của sự hy sinh nằm trong máu vì máu được coi là phần thiết yếu cho sinh mạng. Sự hy sinh thú vật trong Cựu Ước là một tiêu biểu cho sự hy sinh vĩ đại mà về sau Chúa Giê Su Ky Tô đã thực hiện (LVKý 17:11; MôiSe 5:5–7). Huyết chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô tẩy sạch tội lỗi của người hối cải (1 Giăng 1:7).