Cu Bít
    Footnotes
    Theme

    Cu Bít

    Đơn vị chiều dài thông thường của dân Hê Bơ Rơ—nguyên thủy là khoảng cách từ cùi chỏ đến đầu ngón tay.