A Na Nia Của Đa Mách
    Footnotes
    Theme

    A Na Nia Của Đa Mách

    Một môn đồ Ky Tô Giáo ở Đa Mách, là người làm phép báp têm cho Phao Lô (CVCSĐ 9:10–18; 22:12).