Thiên Ân
    Footnotes
    Theme

    Thiên Ân

    Trong nghĩa tổng quát, một ân tứ quyền năng từ Thượng Đế. Các tín hữu xứng đáng của Giáo Hội có thể nhận được một ân tứ quyền năng qua các giáo lễ trong đền thờ là nơi ban cho họ lời chỉ dạy và các giao ước của Thánh Chức Tư Tế mà họ cần có để đạt được sự tôn cao. Lễ thiên ân gồm có sự chỉ dạy về kế hoạch cứu rỗi.