Nguyên Tắc Đầu Tiên Của Phúc Âm, Các
    Footnotes
    Theme