Cuộc Sống, Sự Sống
    Footnotes
    Theme

    Cuộc Sống, Sự Sống

    Sự tồn tại thể chất và thuộc linh do quyền năng của Thượng Đế làm ra.