Thương Hại
    Footnotes
    Theme

    Thương Hại

    Trong thánh thư, thương hại có nghĩa là “chịu khổ với”. Nó cũng còn có nghĩa là tỏ bày cảm tình, lòng trắc ẩn, và thương xót đối với người khác.