Cha Mẹ
    Footnotes
    Theme

    Cha Mẹ

    Cha và Mẹ. Những người chồng và vợ xứng đáng mà đã được làm lễ gắn bó hợp thức trong lễ hôn phối ở đền thờ của Thượng Đế có thể hoàn tất vai trò của mình là các bậc cha mẹ suốt vĩnh cửu. “Cha mẹ có bổn phận thiêng liêng là nuôi nấng con cái mình trong tình thương và sự ngay chính, cung cấp những nhu cầu vật chất và thuộc linh cho chúng, dạy dỗ chúng biết yêu thương và phục vụ lẫn nhau, tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế và là những công dân biết tuân theo các luật pháp ở bất cứ nơi nào chúng sinh sống” (“Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,” Ensign, tháng Mười Một năm 2010, 129).