Cô Ri Ho
    Footnotes
    Theme

    Cô Ri Ho

    Một kẻ chống lại Đấng Ky Tô trong Sách Mặc Môn đã đòi hỏi một điềm triệu để làm bằng chứng về quyền năng của Thượng Đế; Chúa đã làm cho Cô Ri Ho câm (AnMa 30:6–60).