Mão Triều Thiên
    Footnotes
    Theme

    Mão Triều Thiên

    Một vật trang điểm hình tròn được những người cai trị đội trên đầu. Nó có thể là một biểu tượng về quyền năng, quyền thống trị và thiên tính thượng thiên. Những ai kiên trì đến cùng bằng cách tuân giữ tất cả mọi giáo lệnh của Thượng Đế sẽ nhận được mão triều thiên của cuộc sống vĩnh cửu (Xem GLGƯ 20:14; MôiSe 7:56; JS—MTƠ 1:1).