Tham, Tham Lam
    Footnotes
    Theme

    Tham, Tham Lam

    Như được dùng trong thánh thư, thèm muốn tức là ganh tị với một người nào đó hay quá ham muốn một điều gì.