Chị Em
    Footnotes
    Theme

    Chị Em

    Là con cái của Cha Thiên Thượng chúng ta, tất cả mọi người nam và người nữ đều là anh chị em với nhau về phương diện thuộc linh. Trong Giáo Hội, các nữ tín hữu và bạn bè của Giáo Hội thường được gọi là chị em.