Ích Ma Ên, Con Trai của Áp Ra Ham
    Footnotes
    Theme

    Ích Ma Ên, Con Trai của Áp Ra Ham

    Trong Cựu Ước, con trai của Áp Ra Ham và A Ga, tớ gái người Ai Cập của Sa Ra (STKý 16:11–16). Chúa hứa với Áp Ra Ham và A Ga là Ích Ma Ên sẽ trở thành tổ phụ của một dân tộc vĩ đại (STKý 21:8–21).