Ga Ma Li Ên
    Footnotes
    Theme

    Ga Ma Li Ên

    Một người Pha Ri Si nổi tiếng trong Tân Ước, là người hiểu biết và dạy luật pháp người Do Thái. Sứ Đồ Phao Lô là một trong các học trò của ông (CVCSĐ 22:3). Ông có nhiều ảnh hưởng trong Tòa Công Luận (CVCSĐ 5:34–40).