Ti Mô Thê, Bức Thư Gửi Cho
  Footnotes
  Theme

  Ti Mô Thê, Bức Thư Gửi Cho

  Hai cuốn sách trong Tân Ước. Nguyên thủy là những bức thư của Phao Lô viết cho Ti Mô Thê.

  1 Ti Mô Thê

  Phao Lô viết bức thư thứ nhất sau khi ông bị cầm tù lần thứ nhất. Ông đã để Ti Mô Thê ở lại Ê Phê Sô, với ý định sau đó ông sẽ trở lại (1 TMThê 3:14). Tuy nhiên, Phao Lô cảm thấy ông có thể bị đình trệ, vì thế ông đã viết cho Ti Mô Thê, có lẽ từ Ma Xê Đoan (1 TMThê 1:3), để khuyên nhủ và khuyến khích Ti Mô Thê làm tròn bổn phận mình.

  Chương 1 chứa đựng lời chào thăm của Phao Lô cùng những lời giáo huấn của ông về những sự suy lý điên rồ đang xâm nhập vào Giáo Hội. Các chương 2–3 hướng dẫn về sự thờ phượng chung và về đức tính và phẩm cách của những người chấp sự. Các chương 4–5 chứa đựng những lời diễn tả về sự bội giáo trong những ngày sau và những lời khuyên bảo Ti Mô Thê về cách thức phục sự những người mà ông ta đang dẫn dắt. Chương 6 là sự khuyên nhủ phải chứng tỏ trung tín và tránh những của cải thế gian.

  2 Ti Mô Thê

  Phao Lô viết bức thư thứ hai trong lúc ông bị cầm tù lần thứ nhì, không bao lâu trước khi ông tuẫn đạo. Bức thư này chứa đựng những lời cuối cùng của Sứ Đồ Phao Lô và cho thấy lòng can đảm và sự tin cậy kỳ diệu của ông trong lúc đương đầu với cái chết.

  Chương 1 chứa đựng lời chào thăm và những điều dặn bảo Ti Mô Thê của Phao Lô. Các chương 2–3 đưa ra những lời cảnh cáo và hướng dẫn, với sự thử thách phải đối phó những hiểm nguy trước mắt. Chương 4 là sứ điệp gửi cho các bạn hữu của Phao Lô, chứa đựng những lời khuyên nhủ về cách đối xử với những người bội giáo.