Xem Thường
    Footnotes
    Theme

    Xem Thường

    Xem thường những điều thiêng liêng (GLGƯ 84:54).