Không Tin Kính
    Footnotes
    Theme

    Không Tin Kính

    Một người nào đó hay một điều gì đó không phù hợp với ý muốn hay các lệnh truyền của Thượng Đế; tà ác và không thánh thiện.