Tuyên Ngôn, Bản
    Footnotes
    Theme

    Tuyên Ngôn, Bản

    Bản tuyên ngôn chính thức của Chủ Tịch Wilford Woodruff năm 1890 tuyên bố rõ rằng Giáo Hội và các tín hữu của Giáo Hội đều tuân phục theo luật pháp của xứ sở và không còn thực hành tập tục đa hôn nữa (TNCT 1). Chủ Tịch Woodruff đã đưa ra Bản Tuyên Ngôn này sau khi ông nhận được khải tượng và sự mặc khải từ Thượng Đế.