Anh Rê
    Footnotes
    Theme

    Anh Rê

    Trong Tân Ước, em của Si Môn Phi E Rơ và là một trong Mười Hai Vị Sứ Đồ được Chúa Giê Su kêu gọi trong thời gian giáo vụ của Ngài trên thế gian (MTƠ 4:18–19; Mác 1:16–18, 29).