Hyde, Orson
    Footnotes
    Theme

    Hyde, Orson

    Một thành viên trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đầu tiên được kêu gọi trong gian kỳ này (GLGƯ 68:1–3; 75:13; 102:3; 124:128–129). Ông đã thực hiện nhiều sứ mệnh cho Giáo Hội, kể cả việc làm lễ cung hiến Đất Thánh vào năm 1841 để cho sự trở về của dân Do Thái.