Hột Cải
    Footnotes
    Theme

    Hột Cải

    Hột của cây cải. Mặc dù hột cải thật nhỏ, nhưng chiều cao của cây khi đã mọc lên thì rất lớn. Chúa Giê Su đã ví vương quốc thượng thiên giống như hột cải (MTƠ 13:31).