Chiên Con của Thượng Đế
    Footnotes
    Theme

    Chiên Con của Thượng Đế

    Một danh hiệu dành cho Đấng Cứu Rỗi để ám chỉ Chúa Giê Su là của lễ hy sinh được hiến dâng nhân danh của chúng ta.