Mê Tu Sê La
    Footnotes
    Theme

    Mê Tu Sê La

    Con trai của Hê Nóc trong Cựu Ước. Mê Tu Sê La sống được 969 năm (STKý 5:21–27; LuCa 3:37; MôiSe 8:7). Ông là một vị tiên tri ngay chính đã được để lại trên thế gian khi thành Hê Nóc được cất lên trời. Ông ở lại trên thế gian để cung cấp một dòng dõi con cháu mà qua đó Nô Ê sẽ được sinh ra (MôiSe 8:3–4).