Con Cái của Đấng Ky Tô
    Footnotes
    Theme

    Con Cái của Đấng Ky Tô

    Những người đã chấp nhận phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.