Phán Xét, Xét Đoán, Xét Xử
    Footnotes
    Theme

    Phán Xét, Xét Đoán, Xét Xử

    Đánh giá hành vi có liên hệ đến những nguyên tắc của phúc âm; thẩm định; phân biệt điều thiện và điều ác.