Thiên Sứ Thượng Đẳng
    Footnotes
    Theme

    Thiên Sứ Thượng Đẳng

    Mi Chen, hay A Đam, là thiên sứ thượng đẳng hay thiên sứ trưởng.