Sau Lơ, Vua Y Sơ Ra Ên
    Footnotes
    Theme

    Sau Lơ, Vua Y Sơ Ra Ên

    Trong Cựu Ước, vua đầu tiên của Y Sơ Ra Ên trước khi nước này bị chia cắt. Mặc dù ông ngay chính lúc bắt đầu trị vì, nhưng cuối cùng ông trở nên tràn đầy tánh kiêu căng và bất tuân Thượng Đế (1 SMÊn 9–31).