Ngụ Ngôn
    Footnotes
    Theme

    Ngụ Ngôn

    Một câu chuyện giản dị được dùng để dẫn giải và giảng dạy một lẽ thật hay một nguyên tắc thuộc linh. Chuyện ngụ ngôn được căn cứ vào việc so sánh một vật hay một sự kiện thông thường với một lẽ thật, và ý nghĩa hay sứ điệp căn bản của một chuyện ngụ ngôn thường được giấu kín đối với những người lắng nghe mà tâm thần không chuẩn bị để tiếp nhận nó (MTƠ 13:10–17).

    Chúa Giê Su thường dùng những chuyện ngụ ngôn mà giảng dạy. Để có được? một bản liệt kê những chuyện ngụ ngôn quan trọng của Ngài, hãy xem Sự Hòa Hợp của Các Sách Phúc Âm trong phụ lục.