Ai Cập
    Footnotes
    Theme

    Ai Cập

    Một xứ nằm ở góc đông bắc Phi Châu. Phần lớn xứ Ai Cập thì trơ trụi và hoang vắng. Đa số dân cư sống ở Thung Lũng Nin, thung lũng này trải dài khoảng 890 cây số.

    Nước Ai Cập cổ xưa rất giàu có và thịnh vượng. Những công trình công cộng đã được xây cất, kể cả các con kênh đào dùng để dẫn thủy nhập điền; các thành phố vững chắc để phòng vệ; các đài kỷ niệm, nhất là những ngôi mộ kim tự tháp và các đền thờ, vẫn còn là trong số những kỳ quan trên thế giới. Có một thời, chính phủ Ai Cập bắt chước theo chính thể tộc trưởng của chức tư tế (ARHam 1:21–27).