Tri Thức, Những Thực Thể Tri Thức
    Footnotes

    Tri Thức, Những Thực Thể Tri Thức

    Tri thức có nhiều nghĩa, ba trong số những nghĩa này là: (1) Nó là sự sáng của lẽ thật đem lại sự sống và sự sáng cho tất cả mọi vật trong vũ trụ. Nó luôn luôn tồn tại. (2) chữ những thực thể tri thức cũng có thể ám chỉ đến những đứa con linh hồn của Thượng Đế. (3) Thánh thư cũng nói về tri thức khi đề cập đến nguyên tố linh hồn đã tồn tại trước khi chúng ta được sinh ra như là con cái linh hồn.