Tù Đày
    Footnotes
    Theme

    Tù Đày

    Bị nô lệ về thể xác hay thuộc linh.