Trái Đất
  Footnotes
  Theme

  Trái Đất

  Hành tinh mà chúng ta đang sống trên đó, được sáng tạo bởi Thượng Đế qua Chúa Giê Su Ky Tô để cho con người sử dụng trong cuộc sống thử thách hữu diệt của mình. Số mệnh cuối cùng của trái đất là được trở thành vinh quang và được tôn cao (GLGƯ 77:1–2; 130:8–9). Trái đất sẽ trở thành nơi thừa hưởng vĩnh cửu của những ai đã sống xứng đáng để hưởng được vinh quang thượng thiên (GLGƯ 88:14–26). Họ sẽ thụ hưởng được sự hiện diện của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con (GLGƯ 76:62).

  Được sáng tạo cho loài người

  Một thực thể sống

  Sự phân chia của trái đất

  Tẩy sạch trái đất

  Trạng thái cuối cùng của trái đất