Hành Vi Tình Dục Đồng Giới
    Footnotes
    Theme

    Hành Vi Tình Dục Đồng Giới

    Sự liên hệ tình dục của những người cùng phái. Thượng Đế ngăn cấm loại sinh hoạt tình dục này.