Lộng Ngôn
    Footnotes
    Theme

    Lộng Ngôn

    Bất kính hay coi thường những điều thiêng liêng; nhất là, không tôn kính danh của Thượng Đế.