Tân Giê Ru Sa Lem
    Footnotes
    Theme

    Tân Giê Ru Sa Lem

    Nơi mà các Thánh Hữu sẽ quy tụ lại và Đấng Ky Tô sẽ thân hành trị vì với họ trong Thời Kỳ Một Ngàn Năm. Si Ôn (Tân Giê Ru Sa Lem) sẽ được thiết lập trên lục địa Mỹ Châu, và thế gian sẽ được đổi mới và tiếp nhận vinh quang giống như vườn Ê Đen (NTĐ 1:10). Nó cũng ám chỉ đến thành phố thánh sẽ từ trời giáng xuống vào lúc bắt đầu Thời Kỳ Một Ngàn Năm.