A Ma Léc, Dân (Cựu Ước)
    Footnotes
    Theme

    A Ma Léc, Dân (Cựu Ước)

    Một bộ lạc A Ráp sống ở sa mạc của Xứ Pha Ran nằm giữa xứ A Ra Ba và Địa Trung Hải. Họ luôn luôn gây chiến với dân Hê Bơ Rơ từ thời Môi Se (XÊDTKý 17:8) cho đến thời Sao Lơ và Đa Vít (1 SMÊn 15; 27:8; 30; 2 SMÊn 8:11–12).