Bê Tên
    Footnotes
    Theme

    Bê Tên

    Trong tiếng Hê Bơ Rơ, có nghĩa là “nhà của Thượng Đế” và là một trong những nơi thiêng liêng nhất của Y Sơ Ra Ên. Nó tọa lạc cách Giê Ru Sa Lem vào khoảng mười dặm (mười sáu cây số) về hướng bắc. Tại đây Áp Ra Ham lập một bàn thờ khi ông đến xứ Ca Na An lần đầu tiên (STKý 12:8; 13:3). Tại đây Gia Cốp trông thấy trong khải tượng một cái thang lên đến tận trời (STKý 28:10–19). Nó cũng là một chốn thánh vào thời đại của Sa Mu Ên (1 SMÊn 7:16; 10:3).